Dogs of the Dutch

Poedel

Raskenmerken
De poedel is een atletisch gebouwde hond met een soepel bewegingsapparaat en heeft een gedurende het hele leven doorgroeiende vacht. Ze zijn uiterst intelligent en leergierig en daarmee goed inzetbaar voor sport en werk.
Het kakrakter dient sociaal, vriendelijk en vrij van agressie te zijn.

Karakter
De poedel is een sociale hond voor mens en dier. Ook zijn ze bijzonder intelligent. Een goede poedel zal zijn eigenaar willen behagen door graag opdrachten uit te voeren.

Gebruik/functies
Poedels worden door hun sociaal gedrag en intelligentie veel gebruikt voor sport en voor werk (hulphond, blindengeleide hond, diabetis hond en ook worden ze ingezet bij b.v. autistische kinderen en psychologische ondersteuning)

Lichaamsbeweging
De poedel heeft gemiddelde lichaamsbeweging nodig. Bij een goed opgebouwde conditie kunnen ze echter grote inspanningen aan.

Omgang met kinderen
De poedel is sociaal, ook ten aan zien van kinderen. Wel kan mogelijk beschermend gedrag t.a.v. het kind ontstaan.

Geschiedenis
Al in de 16e eeuw werd melding gemaakt van de "Pfudel", de eerste afbeeldingen stammen uit de 17e eeuw.
Er zijn verschillende landen die de poedel als hun eigendom hebben geclaimd (Duitsland, Rusland, Frankrijk) maar in 1936 is besloten dat de poedel een Frans ras is.
Ten tijde van het Franse keizerrijk was de poedel een hofhond, die alleen door de adel mocht worden gehouden, maar niet door het gewone volk. Na die tijd is de poedel voor verschillende taken ingezet, o.a. voor de waterjacht en als politiehond.

Lichaamsbouw
Elegant, met een soepel bewegingsapparaat en de zo typische dansende poedelloop. Lange beharing.
Er zijn verschillende varieteiten in hoogte en kleur, die echter allen aan het zelfde poedelbeeld dienen te voldoen.
De poedel heeft een smalle schedel met een lange voorsnuit, en lange, afhangende oren. De poedel heeft katvoeten. De hond dient middelmatig bespierd te zijn met een stevige rug en voldoende hoekingen en borstbreedte, diepte en welving.

Ogen
Amandelvormig, donker.

Vacht
Levenslang doorgroeiende bovenbeharing zonder onderbeharing. Door het ontbreken van een ondervacht is de poedel bij sommige allergieen geschikt om als huisdier te houden.

Staart
Lang, behaard, hoog aangezet, afhangend in rust, opstaand in actie.